STOR-OSLO HELSESPORTLAG er et idrettslag for alle som ønsker å være aktive i et fellesskap. Vi legger forholdene spesielt til rette for fysisk funksjonshemmede. Vi er ca. 80 aktive medlemmer. Vi har flere treningstilbud. Det er et uformelt og imøtekommende miljø i laget. Våre trenere er fysioterapeuter eller dyktige instruktører fra Norges Idrettshøgskole. Vi har svømmetilbud på Bøler med 32 grader hvor vi tilbyr vannaerobic. På NIH har vi en gruppe med sittende mattegymnastikk. Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Vi har kunnskap og kontakter innen andre idrettsgrener også. Det er parkerings- og atkomstmuligheter på våre treningssteder.